Norges Motorsportforbund
English

Områdegodkjenning

For grenene Trial og Enduro gjelder egne bestemmelser for godkjente områder til aktivitet.

For å få en områdegodkjenning trenger du følgende:

  1. Grunneiers tillatelse
  2. At område som skal benyttes er regulert til motorsportsaktivitet eller at kommunen har gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for aktuelle området og/eller fra lov om motorferdsel i utmark. 
  3. Situasjonskart med det aktuelle område inntegnet 

 Alt dette sammen med en kortfattet søknad oversendes NMF på nmf@nmfsport.no  

Grenene/NMF ikke har egne banegodkjennere som reiser rundt og godkjenner områder for vår aktivitet. Denne funksjonen er forbeholdt grener med eget banereglement.

Aktuelt