Norges Motorsportforbund
English

Inkludering i idrettslag

Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk motorsport?

Hvert år kan idrettslag søke på midler fra NIFs flyktingsfond. Totalt har 960 idrettslag søkt om mer enn 20 millioner kroner og 368 unike idrettslag har mottatt midler til dette formålet.

 Det overordnede målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Les mer på Norges Idrettsforbunds nettsider

Kontakt

Kjetil Korbu Nilsen

Fagansvarlig Integrering
32883290

Aktuelt