Norges Motorsportforbund
English

Paraidrett i motorsporten

I dag er det i hovedsak størst aktivitet innen Quad, Radiostyrt motorsport og Båtsport.

Det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser innen flere av våre grener.

Det tilbys mulighet for spesiallisens for denne gruppen. Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.

Vår jobb sammen med klubber og lag er å tilrettelegge for at ALLE som vil, skal få drive med motorsport på forskjellige plan.Vi skal bistå våre klubber og utøvere i dette arbeidet og være et bindeledd inn mot NIF. Kort sagt jobbe for økt rekruttering og godt tilrettelagte anlegg for alle.

Vi søker også om midler fra NIF til forskjellige ting – blant annet tilskudd til utstyr som vi for 2017 har fått. Dette er utstyr som alle klubber skal kunne benytte seg av. Utstyret kjøpes inn av NMF sentralt.

NMF vil også kunne gi tilskudd til klubber som bidrar på arrangement /avholder arrangement spesielt rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse. Søknad om støtte må sendes NMF. NMF og utvalget vurderer hver søknad når den kommer.

 

Kontakt

Kjetil Korbu Nilsen

Fagansvarlig Integrering
32883290

Aktuelt