Norges Motorsportforbund
English

Miljø

Motorsport påvirker miljøet, i likhet med de fleste andre menneskelige aktiviteter. Norges Motorsportforbund vil ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning.

Miljøpåvirkningen kommer blant annet fra:

  • Utslipp og energibruk knyttet til kjøretøyer som brukes i konkurranse og trening
  • Utslipp og energibruk knyttet til transport til og fra motorsportaktiviteter
  • Avfall fra kjøretøyer
  • Utslipp og energibruk knyttet til anlegg
  • Støy fra anlegg, både fra kjøretøyene og andre kilder
  • Arealbruk og naturinngrep knyttet til anlegg

NMF har allerede satt i gang mange viktige miljøtiltak, men vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om hvordan og hvor mye vi påvirker miljøet, slik at vi kan innrette oss etter en riktig strategi. Også de internasjonale forbundene som NMF er tilknyttet arbeider med egne miljøprogrammer.

Trykk her for å komme til FIMs miljøside. 

NMF har et egne retningslinjer for miljø. Sist i alle SR for de forskjellige grenene kan du finne disse retningslinjene. 

Motorsporten må forholde seg til miljøregler gitt av norske myndigheter. Reglene kan i mange tilfeller virke begrensende, blant annet når det gjelder støy og hvor våre aktiviteter og anlegg kan tillates. NMF søker å samarbeide med miljømyndighetene for at vi skal kunne utøve vår idrett på en bærekraftig måte, men uten unødvendig strenge begrensninger.

NMF vil arbeide for å styrke motorsportens renommé som en ansvarsfull samfunnsaktør som driver idrettsaktivitet med minst mulig miljømessige ulemper. For å oppnå dette er det viktig med holdningsarbeid både innad i motorsporten og mot samfunnet for øvrig.

NMF har et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor miljøområdet, og kan gi råd til klubber om dette. Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget lager en strategisk plan for fagområdet. I tillegg til disse vil de tillitsvalgte i den aktuelle seksjonen eller grenen kunne svare på mange spørsmål.

Les mer om Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget på deres egne sider.

Aktuelt