Norges Motorsportforbund
English

Teknologi

Teknologi omfavner oss som mennesker på alle mulige måter. Vi er på vei inn i en tidsalder hvor teknologiske fremskritt kommer som perler på en snor. Motorsport har en ledende rolle når det kommer til utvikling av ny teknologi.

NMF ønsker å være en del av utvikling av konkurransekjøretøy og teknologiske nyvinninger som er med på drive sporten og kjøretøyene i en positiv retning både for miljø og teknologi.

Av teknologiutvikling som omfavner oss i motorsporten kan det nevnes:

  • Nye materialtyper brukt i konkurransekjøretøy.
  • Alternative drivstoffer og motortyper samt utvikling av disse.
  • Muligheter for mennesker med handicap å kunne utøve motorsport. 
  • Kombinasjon at motortyper i konkurransekjøretøy.
  • Virtuell motorsport og simulatortrening.
  • E-trening og kompetanseutvikling over digitale plattformer.

Norge har lang historie som teknologiutviklende nasjon. Helt fra petroleumsteknologi, våpen og ikke minst kjøretøyteknologi. De siste 15 årene har Norge vært verdensledende i utvikling og testing av elektriske nullutslippskjøretøy. Dette har vist seg i flere tilfeller å være mulig å kombinere med motorsport og konkurransekjøretøy.  Lettere materialer har blitt utviklet, alternative drivstoffer og ikke minst muligheter til å trene gjennom simuleringsprogrammer som har gjort det mulig for utøvere å kunne trene mer og hyppigere.

Vi skal heller ikke glemme at teknologi har gitt flere og flere med fysiske funksjonshemninger muligheten til å kunne utøve motorsport. Dette er svært viktig for å skape et mangfold i sporten og gi alle muligheten til å delta.

NMF ønsker å være med på utviklingen som ikke bare innebærer å se på alternative løsninger for kjøretøyene som blir brukt, men også legge opp til at anlegg er tilpasset utviklingen. Utdanning av personell er minst like viktig og kompetanse vil spille en stor rolle når det gjelder nye teknologier skal implementeres i sporten.

NMF har et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor teknologiområdet, og kan gi råd til klubber om dette. Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget lager en strategisk plan for fagområdet. I tillegg til disse vil de tillitsvalgte i den aktuelle seksjonen eller grenen kunne svare på mange spørsmål.

Les mer om Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget på deres egne sider.

Aktuelt