Norges Motorsportforbund
English

Juryleder - Norgesmesterskap

Nasjonalt Konkurransereglemenet setter krav til at juryleder i norgesmesterskap skal ha jurylederlisens, og i tillegg ha deltatt på sist avholdte jurylederseminar. Dette seminaret dekker kravet for å inneha den rollen. Seminaret er felles for alle grener, og seminaret har hovedvekt på juryens rolle i en konkurranse. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse. Det er den enkelte grenleder som oppnevner de personene som skal delta på et jurylederseminar, og som for tildelt rollen Jurylederlisensiert på grenens norgesmesterskap.

Seminaret er av 12 timers varighet. Man må delta på hele seminaret for å få godkjent gjennomføring. 

Gjennomført jurylederseminar vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen, jurylederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om deltakeren innehar det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende.

Til målgruppen hører også personer som er valgt til å være medlemmer av Appellutvalget og Sanksjonsutvalget. Sentralt tillitsvalgte som ønsker å øke sin kompetanse på avvikling av konkurranser vil også ha utbytte av seminaret. For disse gruppene vil seminaret gjelde som oppdatering av eventuelle lisenser de har fra før.

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på MinIdrett i etterkant av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem SAS.

Krav til forkunnskap

Det er den enkelte grenleder som oppnevner de personene som skal delta på et jurylederseminar, og som for tildelt rollen Jurylederlisensiert på grenens norgesmesterskap. Det forutsettes også at deltagerne ved selvstudie før kursstart har oppdatert seg på følgende:

  • Vedkommende internasjonale reglementer
  • NMF reglementer
  • Nasjonalt konkurransereglement
  • Sanksjonsreglementet
  • Medisinsk reglement
  • Miljøreglementet
  • Forskrifter for barneidretten i NMF
  • Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt banereglement.

Aktuelt