Norges Motorsportforbund
English

Oppdateringsseminar

Oppdateringsseminar

Dette seminaret dekker kravet for å opprettholde/fornye sine lisenser. 

Seminaret er felles for alle grener, og har en varighet på åtte timer. Oppdatering siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode.

Seminaret skal gjennomføres slik at det dekker alle grener deltakerne har lisenser i. Det kan gjennomføres som egne seminar, eller i tilknytning til grenenes arrangørkonferanser eller andre møter med samme formål.

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på MinIdrett i etterkant av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem SAS.

Krav til forkunnskap

Deltakere må inneha, eller tidligere ha innehatt, funksjonærlisens som teknisk kontrollant, stevneleder eller jury. Det forutsettes at deltagerne ved selvstudie før seminaret regelmessig har oppdatert seg på følgende:

  • Vedkommende internasjonale reglementer
  • NMF reglementer
  • Nasjonalt konkurransereglement
  • Sanksjonsreglementet
  • Medisinsk reglement
  • Miljøreglementet
  • Forskrift for barneaktivitet i NMF
  • Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt banereglement.

 

Aktuelt