Norges Motorsportforbund
English

Radiostyrt motorsport - Funksjonærkurs

Stevneleder - RSM

Erfarne funksjonærer som skal ha totalansvaret for arrangementer/konkurranser. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år. Det er ingen formalkrav til forkunnskap, men det er ønskelig at man har erfaring fra konkurranser.

Juryleder - RSM

Alle med stevnelederlisens som ønsker å kunne gå inn i rollen som juryleder i en konkurranse.

Juryleder - Norgesmesterskap

Det er den enkelte grenleder som oppnevner de personene som skal delta på et jurylederseminar, og som for tildelt rollen Jurylederlisensiert på grenens norgesmesterskap. Man må inneha jurylederlisens. 

Aktuelt