Norges Motorsportforbund
English

Juryleder - RSM

Jurylederkurs - RSM

Dette kurset dekker kravet for å få jurylederlisens.

Kurset har hovedvekt på juryens rolle i en konkurranse. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse. 

Kurset er av fire timers varighet. Man må delta på hele kurset for å få godkjent gjennomføring. 

Gjennomført jurykurs vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen (kombinert stevneleder og teknisk kontrollant). Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende. 

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på MinIdrett i etterkant av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem SAS.

Krav til forkunnskap

For å kunne delta på kurset må man være lisensiert stevneleder i RSM.

Det forutsettes at deltagerne ved selvstudie før kursstart har oppdatert seg på følgende:

  • Vedkommende internasjonale reglementer
  • NMF reglementer
  • Nasjonalt konkurransereglement
  • Sanksjonsreglementet
  • Medisinsk reglement
  • Miljøreglementet
  • Forskrift for barneaktivitet i NMF
  • Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt banereglement.