Norges Motorsportforbund
English

Stevneleder

Stevnelederkurs

Dette kurset dekker det teoretiske grunnlaget for utdannelsen som stevneleder (for båt også benevnt som OOD). Etter gjennomført kurs kreves det at man deltar under opplæring på konkurranser før grenvis lisens utstedes. Dette kurset er felles for alle grener, men kurset holdes separat for henholdsvis båt eller motorsykkel/snøscooter. Kompetansen skiller på hvilken kurstype man har deltatt på, og dermed også kan få lisens for. Kurset er av 16 timers varighet. Man må delta på hele kurset for å få godkjent gjennomføring.  

Gjennomført kurs vil gjelde som oppdatering av lisens for teknisk kontrollant for gjeldende lisensperiode, om man har det fra før. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. 

For å få stevnelederlisens innen motorsykkel eller snøscooter kreves det at man har deltatt under opplæring på minst to konkurranser i aktuell gren etter gjennomført teorikurs. For båt gjelder det at man må delta på minst tre konkurranser i aktuell gren etter gjennomført kurs. Man må delta i alle stevneleders gjøremål, inkludert forberedende arbeide, inspeksjon av bane/løype og deltakelse i jurymøter. Man kan delta som ren gjest under opplæring, eller man kan kombinere opplæringen med å være assisterende stevneleder eller andre, ikke lisenspliktige funksjoner som lar seg kombinere med opplæringen.

Utvidelse til flere grener krever praksis i hver enkelt gren. Praksis i én gren kan i enkelte tilfeller også godkjennes for andre grener med veldig lik gjennomføringsform.

Konkurransens stevneleder er sammen med juryleder ansvarlig for opplæringen, og godkjent praksis dokumenteres ved å anføre i stevnerapporten at opplæring har funnet sted. Man må selv søke NMF på fastsatt skjema for å få utstedt lisens (skjema vedlagt til høyre). 

For snøscooterdrag kreves også at man har gjennomført dragspeskurs før man kan få lisens. 

Kompetansen blir tilgjengelig på MinIdrett og har 99 års gyldighet i etterkant av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem SAS, og når praksis er gjennomført må dere søke om selve funksjonærlisensen, stevnelederlisens i den gren lisensen skal gjelde for.

Krav til forkunnskap

Gjennomført og bestått sikkerhetslederkurs og/eller aktivitetslederkurs for motorsport.

Det er ønskelig at man har erfaring fra konkurranser. Erfaring som utøver eller ledsager for utøver er også en fordel.

 

 

Aktuelt