Norges Motorsportforbund
English

Teknisk kontrollant

Teknisk kontrollant

Dette kurset skal dekke det teoretiske grunnlaget for utdannelsen. Kurset er felles for flere grener. Etter gjennomført kurs kreves det at man deltar som funksjonær under opplæring på konkurranse(r) i egen gren før lisens utstedes. Lisensen(e) utstedes for hver enkelt gren.  

Denne fagplanen er felles for alle grener, men kurset holdes separat for henholdsvis båt eller motorsykkel/snøscooter. Kompetansen skiller på hvilken kurstype man har deltatt på, og dermed også kan få lisens for.

For båt vil lisensen bli registrert som teknisk forkontrollant båt. For enkelte konkurranser vil det bli oppnevnt tekniske etterkontrollanter. Dette er personer utpekt av NMF som har særlig høy kunnskap om båt og motor, og som skal kunne foreta ekstra grundig kontroll med tanke på eventuelle regelbrudd. For denne gruppen er det opprettet egen lisens. 

Kurset er av 16 timers varighet. Man må delta på hele kurset for å få godkjent gjennomføring.

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på MinIdrett.no i etterkant av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem SAS.

Krav til forkunnskap

Det er ingen formelle krav til forkunnskap, men det forutsettes at deltagerne har noe teknisk innsikt og forståelse for kjøretøy/fartøyenes virkemåte. De må også være i stand til å håndtere måleverktøy.

Praktisk oppfølging for å få lisens

For å få teknisk kontrollant lisens kreves det at man har deltatt under opplæring på minst én konkurranse i aktuell gren etter gjennomført teorikurs. Man må delta i alle gjøremål, inkludert forberedende arbeide og eventuelle etterkontroller. Man kan delta som ren gjest under opplæring, eller man kan kombinere opplæringen med å være assistent. Konkurransens oppnevnte tekniske kontrollant er ansvarlig for opplæringen, og godkjent praksis dokumenteres ved å anføre i stevnerapporten at opplæring har funnet sted. Man må selv søke NMF på fastsatt skjema for å få utstedt lisens. Fagplan: Teknisk kontrollant praksis i én gren kan i enkelte tilfeller også godkjennes som praksis i andre relevante grener.

 

Aktuelt