Norges Motorsportforbund
English

Kursrutiner

Klubber og regioner tilknyttet Norges Motorsportforbund kan bestille kurs. Her finner du rutiner for kursbestilling, kurspriser og søknadsskjema som benyttes for dette.

Kursrutiner

Kursbestillingsskjema sendes inn til NMF dersom kursarrangør ønsker å holde et funksjonær kurs. Det er 4 ukers frist for innsending av kursbestillingsskjema av ønskede kurs, men meld gjerne fra før dette også. For mer informasjon om kursrutiner knyttet direkte til kurslærere/kursholdere klikk her.

Kursarrangør kan foreslå kurslærer i bestillingsskjema, men det vil være NMF sentralt som har ansvar for å oppnevne kurslærer til bestilt kurs. 

Når kursebestillingsskjema som du finner til høyre er godt utfylt av kursarrangør, send så skjema inn til nmf@nmfsport.no for godkjenning, og opprettes av kurset på kurs.idrett.no. Arrangør, og kurslærer får en tilbakemelding fra NMF når kurset er godkjent, opprettet og publisert på kurskalenderen. Kurset konfigureres med kurslærer, tidspunkter/datoer, info om hvor kurset skal holdes og annen relevant informasjon.

Påmelding til kurs

Normal påmeldingsfrist for deltakere til NMFs kurs er 7 dager før kursstart.

Kursoversikten til NMF finnes på kurskalenderen og på kurs.idrett.no. For påmelding, trykk på «Meld på»-knappen. Man blir da videresendt til MinIdrett, og der man gjør den formelle påmeldingen til kurset. Du må være logget inn for å kunne melde deg på. 

Avmelding fra kurs

Avmeldingsfrist er på samme tidspunkt som påmeldingsfristen (7 dager før kursstart).

I etteranmeldingsperioden, og fram til kursstart vil det være kursarrangør/kurslærer som mottar etteranmeldinger.

Ved fulltegnet kurs skal kursarrangøren fortsatt ta imot kurspåmeldinger og lage en venteliste i prioritert rekkefølge.

Dersom en påmeldt kursdeltaker har gyldig frafallsgrunn etter påmeldingsfristen har gått ut vil man ikke avkreves kursavgift (men kursdeltaker må påregne å betale faktiske, ikke-refunderbare kostnader (hotell, lunsj etc.) dersom man ikke får avbestilt el. liknende

Ikke møtt på kurs

Dersom en påmeldt kursdeltaker ikke møter opp på kurs og heller ikke har gitt beskjed om dette vil kursdeltaker faktureres for full kursavgift.

Unntaket er der kursdeltaker leverer legeerklæring el. likn. som grunnlag for manglende oppmøte.

Avlysning

Kursarrangør kan forbeholde seg retten til å enten avlyse eller gjennomføre et kurs ved få påmeldte. Evt. gjennomføring av et kurs med få påmeldte må dekkes inn av kursarrangør.

Etter gjennomført kurs

Kurslærer skal sende inn til NMF deltakerlister over hvem som fysisk har vært tilstede på kurset, eller en mail til nmf@nmfsport.no hvor kurslærer/kursholder bekrefter at påmeldingslistene fra kurs.idrett.no faktisk stemmer. 

Etter at NMF har gjennomgått deltakerlistene, vil alle kursdeltakerne som har gjennomført og bestått teorikurset få dette registert på sin Idretts`cv i MinIdrett. Hvis teorikurset man har deltatt på krever praksis, skal praksisen som er gjennomført fylles ut på skjema som heter Søknad om funksjonærlisens. Søknad om funksjonærlisens sendes inn til nmf@nmfsport.no for å kunne få sin praksis regisrert på sin Idretts`cv, og for å kunne få tatt ut en funksjonærlisens i MITA

Fakturering

All fakturering skjer etter gjeldende satser som følger av selvkostmodellen. 

NMF fakturerer kursarrangør (regioner/klubber) når disse står som arrangør, og kursarrangører fakturerer kursdeltakere/klubb. 

Der grener selv står som arrangør (eks. ved oppdateringsseminarer), fakturerer NMF klubber/kursdeltakere direkte. 

På kurs der NMF selv står som arrangør, faktureres kun klubber/kursdeltakere. 

Ved uenighet om fakturering/ikke fakturering – påmelding/avmelding mellom kursarrangør og kursdeltaker/klubb kan NMF kontaktes for vurdering og videre saksgang.

Kontaktperson - Kursarrangør

Kursarrangørens kontaktperson skal kunne motta avmeldinger.

Kursarrangørens kontaktperson bes være tilgjengelig for koordinering mellom kursarrangøren og NMF sentralt på en tilfredstillende måte.

Aktuelt