Norges Motorsportforbund
English

Aktivitetsleder

Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund. Aktivitetslederkurset skal gi en innføring i aktivisering av barn og ungdom (også voksne), og har fokus på ulike tilnærminger til dette. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet, og hovedhensikten er å sette kursdeltakerne i stand til å gjennomføre aktivitet på breddeidrettsnivå. For å kunne fungere som aktivitetsleder kreves det at aktivitetslederen er medlem i en motorsportklubb eller motorsportgruppe i et fleridrettslag tilknyttet Norges Motorsportforbund.

Fagplanen er felles for alle grener, men kursene avholdes for henholdsvis båt, motorsykkel- og snøscooter eller radiostyrt motorsport. Kompetanse etter gjennomført kurs deles også opp etter denne ordningen. 

Kompetansen blir tilgjengelig på MinIdrett i etterkant av kursgjennomføring.

Krav til forkunnskap

Kurset krever at man på forhånd har deltatt og bestått NMFs sikkerhetslederkurs.

 

 

  

Aktuelt