Norges Motorsportforbund
English

Greninstruktør

I teksten under kan dere lese om rollen greninstruktør, hvem som kan søke om dette, og hvordan man søker. Heftet for greninstruktører samt. søknadsskjema finnes under.

Greninstruktør

Greninstruktørene skal i stor grad gjøre det samme som tidligere lisenskurslærere, men de slipper å undervise i en del emner som gjelder all virksomhet i NMF, da dette finnes i det nettbaserte e-lærings kurset for teori. En greninstruktør skal attestere på en del ferdigheter hos den som søker om utøverlisens. Om disse ferdigheter er ervervet individuelt eller i et kurs med flere deltakere er det opp til greninstruktøren å bestemme. Det er krav om at veiledningshefte skal leses igjennom, og dette er til hjelp når det gjelder vurdering av ferdigheter. Vår målsetning er at alle klubber skal kunne ha egne greninstruktører for de aktiviteter de driver. 

Når dere har blitt godkjent greninstruktører og skal starte den praktisk kjøringen, så må dere sjekke at de som skal gjennomføre praksis har en lisens. For de som skal utvide til nye grener, så kan dere drive opplæring uten at de trenger egen opplæringslisens. Det finnes opplæringslisenser i forskjellige former. Opplæringslisenser kan kjøpes som engangslisens på SMS, eller for en hel sesong via innlogging på MITA. Skal man kjøre flere ganger, blir det fort billigere med 3 mnd opplæringslisens. Gyldig utøverlisens i en gren sidestilles med opplæringslisens i ny gren. Kravet for å kjøre med opplæringslisens/lisens i annen gren er at man er under veiledning av en aktivitetsleder

Hva er forskjell på en aktivitetsleder og en greninstruktør

Vi skiller mellom aktivitetsleder og godkjente greninstruktører. For å kunne veilede/instuere personer med opplæringslisens er kravet at man har aktivitetsleder- eller trenerlisens, men det er kun godkjente greninstruktører som kan attestere for den praktiske delen på selve lisenssøknadskjemaet til utøver. Det forutsetter at greninstrutøren har sikret seg at utøveren som søker om lisens har de nødvendige ferdigheter som kreves. 

Hvem kan søke om å bli greninstruktør

Krav til forkunnskap er, tidigere lisenskurslærer, eller gjennomført og bestått sikkerhetslederkurs og aktivitetslederkurs, samt at man innehar gode praksiskunnskaper om grenen. 

Når søknad om greninstruktøer er godkjent vil du kunne se denne kompetansen din ved å logge deg inn på MinIdrett.no, og laste ned Idrettcv din.  

Relevante dokumenter finner du på høyre side.

Hvis du ikke har gjennomført E-læringskurset for teori, klikk her.

 

Aktuelt