Kurskalender

Finn ditt neste kurs på vår kurskalender!

Kurs Dato Beskrivelse Kontaktperson
Januar 2019       
Stevnelederkurs 
Oslo 
26-27.jan  Deltakeravgift kr 1250,- pr pers. For å få stevnelederkompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 2 konkurranser. Krav til forkunnskap sikkerhetsleder eller aktivitetsleder.  
All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Region Øst 
Kursholder: 
Conrad Rye-Holmboe 
Tenknisk Kontrollant kurs
Oslo
26-27.jan  Deltakeravgift kr 1250,- pr pers. For å få teknisk kontrollant kompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 1 konkurranser.
All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Region Øst 
Kursholder: 
Robert Hurlen 
Jurylederkurs 
Oslo 
26-27.jan  Deltakeravgift kr 1250,- pr pers. For å få Juryleder kompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 2 konkurranser. Krav til forkunnskap: Stevnelederlisens i minst en gren. 
All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Region Øst 
Kursholder: 
Tor Linnerud 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Elverum 
9-10.mars Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1150,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
NMK Elverum 
Kursholder: 
Morten Bjerkli 
TILLITSMANNSEMINAR 11.-13. jan Moxy Hotel på Hellerudsletta ved Lillestrøm. Alle påmelding skjer via www.minidrett.nif.no  Arrangør 
Administrasjonen 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Grimstad
19.-20.jan Deltageravgiften er 600,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. + 150 for mat. 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Grimstad Trialklubb 
Kursholder: 
Frode Eikrem  
FEBRUAR       
Stevneleder MC/SS 
Kristiansand 
2-3.feb Deltakeravgift kr 900,- pr pers + 300,- for mat/drikke, lokaler m.m
For å få stevnelederkompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 2 konkurranser. Krav til forkunnskap sikkerhetsleder eller aktivitetsleder.  
All påmelding skal skje MinIdrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Kristiand Trilklubb
Kursholder: 
Conrad Rye-Holmboe 
Teknisk kontrollant MC/SS 
Kristiansand 
2-3.feb Deltakeravgift kr 900,- pr pers + 300,- for mat/drikke, lokaler m.m For å få teknisk kontrollant kompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 1 konkurranser.
All påmelding skal skje MinIdrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Kristiand Trilklubb
Kursholder: 
Tor Linnerud 


Hvordan melder du deg på?

Noen kurs krever særlig påmelding via epost, men de aller fleste kursene har påmelding via MinIdrett. Du må være innlogget for å kunne melde deg på. Søk i kalenderen og meld deg på!