Kurskalender

Finn ditt neste kurs på vår kurskalender!

Kurs Dato Beskrivelse Kontaktperson
Januar 2019 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Stevnelederkurs
Teknisk Kontrollant
Juryleder 
 
19.-20.jan
26-27.jan
26-27.jan 
26-27.jan
 
Grimstad Trialklubb - Grimstad 
Region Øst - Oslo 
Region Øst - Oslo 
Region Øst - AVLYST 
 FÅ PÅMELDTE 
FEBRUAR       
Sikkerhetsleder 
Lier
2. februar  Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens.All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Lier motorsportklubb 
Kursholder: 
Dan Lindkjølen 
Stevneleder MC/SS 
Kristiansand 
2-3.feb AVLYST  FÅ PÅMELDTE 
Teknisk kontrollant MC/SS 
Kristiansand 
2-3.feb Deltakeravgift kr 900,- pr pers + 300,- for mat/drikke, lokaler m.m For å få teknisk kontrollant kompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 1 konkurranser.
All påmelding skal skje MinIdrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Kristiand Trilklubb
Kursholder: 
Tor Linnerud 
Stevneleder RSM 
Stavanger 
16.feb Deltakeravgift kr 650,- pr pers. For å få stevneleder kompetanse kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 1 konkurranser.
All påmelding skal skje MinIdrett.nif.no
Kurs arrangør: 
Seksjon RSM 
Kursholder: 
Kjetil Kristiansen
MARS      
Sikkerhets- og aktiv.leder
Re
2-3.mars  Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1150,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Re Motorsport
Kursholder: 
Sverre Grytnes 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Elverum 
9-10.mars

 

Kostnad 450 per dag som dekker kurslokaler, lunch og kaffe/drikke. Faktureres av NMK Elverum til deltagende klubber i ettertid. 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Region Innlandet
Kursholder: 
Morten Bjerkli 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Kristiansand 
9-10.mars Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1150,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Kristiansand Motocrossklubb 
Kursholder: 
Asbjørn Sletholt 
Sikkerhets- og aktiv.leder
Eigersund
12-14.mars 
17-22
(3 kvelder)
Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1150,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
NMK Egersund
Kursholder: 
Harald Paulsen
Sikkerhets- og aktiv.leder
Oslo
16-17.mars Deltageravgiften er 825,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1350,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Regions ØST
Kursholder: 
Asbjørn Sletholt 
APRIL      
Sikkerhets- og aktiv.leder
Ullensvang 
6-7.april  Deltageravgiften er 650,- pr pers for sikkerhetsleder eller aktivietsleder. Kurs begge dager kr 1150,- 
Krav om e-kurset https://ekurs.nif.no 
E-kurset må ta tas før kursstart. Eller innehatt ordinær utøverlisens. For å delta på aktivitetslederkurser er kravet godkjent og bestått sikkerhetslederkurs. All påmelding skal skje www.minidrett.nif.no 
Kurs arrangør: 
Hardanger cross og trial klubb 
Kursholder: 
Conrad Rye Holmboe 


Hvordan melder du deg på?

Noen kurs krever særlig påmelding via epost, men de aller fleste kursene har påmelding via MinIdrett. Du må være innlogget for å kunne melde deg på. Søk i kalenderen og meld deg på!