Norges Motorsportforbund
English

Utøverinformasjon

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriften eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren (ingen forsikring i Radiostyrt motorsport).

Er du helt ny i motorsporten?

Da har vi samlet de viktigste artiklene for deg på en og samme side. Jeg er ny i motorsporten! Ellers vil du finne relevant informasjon for deg som er aktiv på disse sidene. 

Kom og prøv!

Det skal være enkelt å prøve ut og gjøre seg kjent med våre idretter. I Norge er all motorsport regulert av Motorsportforskriften. Lisens kan enkelt løses, forutsatt av at man er medlem i en klubb. 

Det er en enkel løsning for de som vil prøve. For prøving finnes en Kom og Prøv-lisens, en enkel løsning via SMS. 

Hva er MITA?

MITA står for Motorsportens IT og Administrasjonssystemet, Norges Motorsportsforbunds eget lisens og konkurransesystem. MITA er basert på Det Svenske Motorcykel- och Snøscoterforbundet (SVEMO) sitt konkurransesystem og vi knytter oss tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds IT-systemer.

Logg inn med Idrettens-ID (samme påloggingsinformasjon som for MinIdrett, KlubbAdmin eller SportsAdmin) MITA henter personopplysninger og medlemskap fra disse tjenestene. For å få tilgang til MITA må man også være medlem av en motorsportgruppe og gren i KlubbAdmin.

Hvorfor MinIdrett?

Som bruker av MinIdrett vil du selv ajourføre informasjon om adresse, telefonnummer og e-post. Endringer du gjør der vil brukes av motorsporten og eventuelle andre idretter som bruker NIF sine lsøninger. Der vil du også kunne se kompetanse du har i alle idretter.

Utøverlisenser

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Uavhengig av hvilken lisens du vil ha, må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund og ha bruker i MinIdrett. (Gjelder ikke "Kom og Prøv" lisens)

Forsikring

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. For barn 5 -12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring.

Kjøretøybevis

Alle kjøretøy som benyttes i aktiviteter i Norges Motorsportforbund, og som ikke er skiltregistrert (har hvite skilt), skal være registrert i NMFs kjøretøyregister.

Klubbovergang

Ønsker du å melde overgang kan du gjøre dette ved å logge inn i Motorsportens IT- og Administrasjonssystemet (MITA). 

Startnummer

Her finner du informasjon om startnummer for alle grener, både generell informasjon og det som er spesifikt for de forskjellige grenene. 

Transponder

Transpondere brukes i motorsykkel- og snøscootersporten for tidtakning. Her finner du litt informasjon om forskjellige transpondere og hva de brukes til. 

Aktuelt