Utøverinformasjon

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriften eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren (ingen forsikring i Radiostyrt motorsport).

Er du helt ny i motorsporten?

Da har vi samlet de viktigste artiklene for deg på en og samme side. Jeg er ny i motorsporten! Ellers vil du finne relevant informasjon for deg som er aktiv på disse sidene. 

Hva er SAS?

SAS står for Stevne- og Administrasjonssystemet, Norges Motorsportsforbunds eget lisens og konkurransesystem. SAS er basert på Det Svenske Motorcykel- och Snøscoterforbundet (SVEMO) sitt konkurransesystem og vi knytter oss tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds IT-systemer.

Logg inn med Idrettens-ID (samme påloggingsinformasjon som for MinIdrett, KlubbAdmin eller SportsAdmin) SAS henter personopplysninger og medlemskap fra disse tjenestene. For å få tilgang til SAS må man også være medlem av en motorsportgruppe og gren i KlubbAdmin.

Hvorfor MinIdrett?

Som bruker av MinIdrett vil du selv ajourføre informasjon om adresse, telefonnummer og e-post. Endringer du gjør der vil brukes av motorsporten og eventuelle andre idretter som bruker NIF sine lsøninger. Der vil du også kunne se kompetanse du har i alle idretter.

Utøverlisenser

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Uansett om du skal opplæringslisense, utøverlisens eller søke gjenopptagelse må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund og ha bruker i MinIdrett.

Forsikring

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. For barn 5 -12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring.

Kjøretøybevis

Alle kjøretøy som benyttes i aktiviteter i Norges Motorsportforbund, og som ikke er skiltregistrert (har hvite skilt), skal være registrert i NMFs kjøretøyregister.

Klubbovergang

Ønsker du å melde overgang kan du gjøre dette ved å logge inn i Stevne- og Administrasjonssystemet SAS.

Startnummer

Her finner du informasjon om startnummer for alle grener, både generell informasjon og det som er spesifikt for de forskjellige grenene. 

Transponder

Transpondere brukes i motorsykkel- og snøscootersporten for tidtakning. Her finner du litt informasjon om forskjellige transpondere og hva de brukes til.