Norges Motorsportforbund
English

Forsikring

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. Fra sommeren 2011 har NMF fått en betydelig forbedret forsikringsavtale for forbundets lisensierte utøvere. Nå vil det lønne seg å velge lisenstype ut fra hvor god forsikring man ønsker å ha. Maksimal forsikringsdekning oppnår man ved å velge lisens med maksimal dekning (Internasjonal lisens). Nasjonal lisens og ungdomslisens gir utvidet dekning, mens øvrige lisenser har en minimumsløsning på forsikringssiden som kun gir en grunnleggende dekning. For barn 5-12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring.

Forsikringsvilkår

Forsikringen omfatter alle som har løst og betalt lisens i NMF, og forutsetter at vedkommende er medlem av Norsk Folketrygd. For en årslisens gjelder lisensen fra den dato den er betalt og ut året. Den gjelder for organisert trening eller konkurranseaktivitet i regi av klubber som er medlem i NMF.

Det er viktig å merke seg begrensingene i forsikringen. Den gjelder ikke ved deltakelse i aktiviteter organisert av personer, juridiske enheter eller organisasjoner som ikke er tilsluttet NMF, eller de internasjonale organisasjoner forbundet er medlem av. Den gjelder heller ikke hvis skade skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for sykdom og ikke hvis man er sykmeldt. Forsikringen er kun gyldig når det brukes godkjent sikkerhetsutstyr.

Skade på briller/kontaktlinser, kjøretøy og bekledning dekkes ikke.

NB: I Europa/EØS området må alltid Europeisk Helsetrygdkort medbringes i tilegg. For informasjon og bestilling se www.helfo.no

I forbindelse med internasjonal lisens som gir maksimal forsikringsdekning, garanterer avtalen også at forsikringen skal oppfylle de særkrav som de internasjonale forbundene NMF er tilsluttet til en hver tid stiller for individuell forskiringsdekning for idrettutøvere.

Engelsk versjon av vilkår.

Idrettens Helsetelefon

Du kan få rådgivning om idrettskader og helsespørsmål generelt ved å ringe                           Helsetelefonen - tlf. nr 02401. Den er åpen døgnet rundt. Du kan også ringe personskadeavdelingen på telefon 67 84 04 70. All behandling og evt operasjoner skal skje etter avtale med IF. 

Tilleggsforsikring - reiseforsikring

De fleste – spesielt de som reiser utenlands- bør ha privat reiseforsikring i tillegg. Vær imidlertid oppmerksom på at vanlig, ordinær reiseforsikring har unntak knyttet til motorsport som utøves som konkurranseidrett og trening til slike konkurranser.

Dersom du  har din reiseforsikring i Europeiske/If kan du få kjøpt tilleggsforsikring til dette ved å ringe 21 49 50 00. Tilleggsforsikringen koster kr 1 990.  Du må oppgi polisenummer på din helårs reiseforsikring og lisensnummer i NMF .

Lisensforsikring er en ulykkesforsikring som gir erstatningsutbetaling ved varige tilstander som invaliditet og død. De beste variantene har også gode vilkår knyttet til behandlingsutgifter, hjemtransport m.m. Det er dette som er hoveddekningen og den kan ikke erstattes av en reiseforsikring, kun suppleres.

Alle som reiser – også de som har lisensforsikring gjennom NMF – tilrådes å ha reiseforsikring. Da er man også dekket i forhold til reisegods, sykdom under reisen, reiseansvar, ulykke, avbestilling osv på alle sine reiser.

  • NMF-medlemmer som kun konkurrerer og trener i Norge/Norden trenger neppe å tegne tilleggsforsikring for å gjøre reiseforsikringen gjeldende under motorsport i trening og konkurranse. Dette fordi summen av lisens og offentlig helsevesen kan bli vurdert som god nok trygghet.
  • NMF medlemmer som konkurrerer og trener innenfor EU-land, kan også vurdere summen av lisens og helserettighetene som følger av Norges EØS-medlemskap ( behandling på offentlig sykehus) som godt nok. Gjør de ikke det, må de tegne tilleggsforsikring til sin reiseforsikring, d.v.s. følge oppskriften ovenfor. 
  • NMF-medlemmer som konkurrerer og trener utenfor EU-land, anbefales på det sterkeste å kjøpe tilleggsforsikringen. Dette fordi selv den beste lisensen kan bli utilstrekkelig når det gjelder behandlingsutgifter og hjemtransport og utøveren kan da risikere å få store utgifter selv eller (enda verre) ikke få nødvendig hjelp.

 

 

Aktuelt