Norges Motorsportforbund
English

Andre forsikringer

Kjøretøyforsikring

Forsikringsordningen er kun et tilbud til lisenstakere i NMF sine grener, og kjøretøyet som skal forsikres må være registrert i NMF`s konkurransekjøretøyregister. 

Forsikringen dekker:
- Brann og tyveri på fast lager/oppbevaringssted (ikke fellesrom)
- Brann i depot eller på henger/ i bil
- Kjøretøy dekkes mot tyveri i debot når det er låst i noe eller innlåst i henger/bil på            arrangementsområdet
- Forsikringspremie

I tillegg kan det bestilles:

Det kan i tillegg tegnes årsforsiking som dekker skade under transport på tilhengere eller i/på bil. Årspremie for denne forsikringen er 0,5% av kjøretøyets verdi, minimum kr 2 000,-

NB: Forsikringen er ikke gyldig før eventuell polise fra IF er mottatt. Det er krav av søkeren er kunde i IF, eller blir kunde i If med bil eller to andre forsikringsobjekter. Eventeulle andre forsikringer må overføres samtidig.

Utfylt søknad sendes nmf@nmfsport.no

Funksjonærforsikring

Underslagsforsirking

Arrangementsforsikring

Aktuelt