Norges Motorsportforbund
English

Utøverforsikring 5-12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettforsikring.

Barneidrettsforsikring

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så frem disse ikke er fraveket i betsemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsksjema.

Meld barneidrettsskade

Her kan du melde skade hvis barnet var under 13 år da skaden skjedde https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

Maksimal forsikringsdekning

NMF er som et særforbund innenfor Norges Idrettsforbund pålagt å følge de bestemmelser som gjelder for all norsk idrett. Dette gjelder blant annet barneidrettsbestemmelsene.

Disse barneidrettsbestemmelsene medfører at alle barn frem til det året de fyller 13 år ikke får løse internasjonal lisens. Den forsikringsdekning NMF har på sine lisenser avhenger av hvilken lisens en har kjøpt. I samarbeid med IF gir derfor NMF alle med barnelisens en mulighet til å kjøpe en utvidet forsikringsdekning lik den som gjelder for alle med internasjonal lisens. Ved kjøp av slik utvidet forsikringsdekning vil man da ha maksimal forsikringsdekning i henhold til den forsikringsavtale NMF har. Selve lisensen er fortsatt kun gyldig i henhold til forskriften.

Oversikt over forsikringsdekningen finner du ved å følge denne linken: Forsikringsytelser/Dekning

For å kjøpe slik utvidet forsikringsdekning sender du en forespørsel på epost til nmf@nmfsport.no med "Maksimal forsikringsdekning" i emnefeltet.

Aktuelt