Norges Motorsportforbund
English

Klubbovergang

For å melde klubbovergang må du logge inn i MITA.

Gjeldende praksis for overganger:

Om en utøver ønsker å bytte klubb, skal utøveren selv i MITA søke om overgang. Medlemskap i ny klubb må være registrert av denne klubben i Klubbadmin. Betaling av overgangsgebyr må finne sted før overgangssøknaden blir iverksatt. Ved iverksettelsen går det automatisk en melding til gammel klubb der denne klubben har en frist på 20 dager på å reise innsigelser for eventuelle uoppgjorte forhold.Dersom innsigelser ikke er kommet NMF og ny klubb i hende ved fristens utløp, starter en karantenetid fra denne dato. Dersom gammel klubb leverer godkjenning tidligere, regnes karantenetiden fra godkjenningsdato, dersom overgangsgebyret er betalt. Utøver ilegges en 3 måneders karantene der han fremdeles må representere sin gamle klubb, og kan først representere ny klubb etter karantenetidens utløp. NMF fastsetter gebyr for overgangen Kr 300,-

I de tilfeller der en overgang gjelder et barn opp til og med det året de fyller 12 – tolv år vil det ikke være noen karantenetid og det skal heller ikke kreves et overgangsgebyr.

Dersom det fra gammel klubb foreligger en innsigelse mot en overgang pga uoppgjorte forhold, skal en overgang ikke tre i kraft før dette forhold er avklart.

Aktuelt