Norges Motorsportforbund
English

Utøverlisenser

Her vil du finne informasjon om de forskjellige lisenstypene som finnes i Norges Motorsportforbund.

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsrikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gydlig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt. Det gis ingen rabatt for lisenser som blir kjøpt sent på året.

Utøverlisens 5-12 år

Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, og til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. For konkurranser, se barneidrettforskriften. 

Utøverlisens fra 13 år

Her kan du lese om hvilke lisenser og hva som kreves for å få lisens fra året man fyller 13 år.

Opplæringslisens

Her kan du lese om de forskjellige opplæringslisensene og hva de er. 

Endagslisens

Det er også mulig å kjøpe engangs lisenser, vi har to typer; endags konkurranse lisens og endags FUNlisens. 

Internasjonale mesterskap

De internasjonale forbundene har ulik fremgang og krav til kjøring i internasjonale mesterskap. I tillegg til Internasjonal lisens utstedt av Norges Motorsportforbund kan det være krav til ekstra lisenser.

Oppgradering av lisens

Send oss en epost med hvilken lisenstype du ønsker og din MITA-ID.

Søke om tilleggsgren

Krever praksis med greninstruktør.

Gjenopptagelse av utøverlisens

Har du vært innaktiv som motorsport utøver i over 5 år må du søke om gjenopptagelse.

Spesiallisens

Det er opprettet en egen spesiallisens for funksjonshemmede som kjører under et eget opplegg.

Lisenskort

NMF utsteder ikke lenger lisenskort, du kan laste det ned via appen Joyn. Dersom du allikevel ønsker en utskrevet versjon, kan du laste ned en kopi av lisensen under  "min profil" i MITA. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury A/B og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no

 

Dokumenter

Kontakt

Lea Dächert

Kontormedarbeider
32883290

Aktuelt