Norges Motorsportforbund
English

Utøverlisenser

For lisens 2020 har det blitt utarbeidet ny lisensordning samt nye priser.

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsrikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gydlig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt. Det gis ingen rabatt for lisenser som blir kjøpt sent på året.

 

Lisenskort

NMF utsteder ikke lenger lisenskort, du kan laste det ned via appen Joyn. Dersom du allikevel ønsker en utskrevet versjon, kan du laste ned en kopi av lisensen under  "min profil" i MITA. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury A/B og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no

 

Aktuelt