Utøverlisenser

Her vil du finne informasjon om de forskjellige lisenstypene som finnes i Norges Motorsportforbund.

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsrikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gydlig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt. Det gis ingen rabatt for lisenser som blir kjøpt sent på året.

 

Utøverlisens 5-12 år

Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, og til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. For konkurranser, se barneidrettforskriften. 

Nasjonal Ungdomslisens 13-19 år

Løses for utøvere mellom 13 og 19 år. For de som fyller 13 år og har hatt ordinær barnelisens året før, må gjennomføre e-læringskurset, sende inn ny egenattest og legeattest. Legeattest med veiledning tas med til fastlegen og fylles ut med dato, signatur og stempel fra lege på selve legeattesten. For nye søkere av utøverlisens i alderen 13-19 år må søknad om utøverlisens legges ved. Greninstruktør godkjenner grenpraksis ved å skrive under på selve søknaden.

Treningslisens fra fylt 20 år

Gjelder fra det året man fyller 20 år. Kan kun benyttes i trening i Norden. Kan, i Norge, benyttes i noen klasser i begrensede klubbløp. Begrenset klubbløp arrangeres evt. av din klubb, kun for klubbens medlemmer.

Nasjonal lisens fra fylt 20 år

Gjelder fra det året man fyller 20 år. Denne lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. Her kreves, søknad om utøverlisens, egneattest, legeattest og kursbevis på gjennomført teorikurs.

Internasjonal lisens

Denne lisensen gjelder for utøvere over 13 år som skal trene og/ eller konkurrere både i og utenfor Norden. Lisensen kan anbefales for alle utøvere over 13 år da lisensen har Maksimal forsikringsdekning fra IF skadeforsikring. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i hele verden, som er organisert av en klubb tilsluttet det internasjonale Båtsport (UIM) og Motorsykkelforbundet (FIM) For båtsport gjelder egne reglervedr. Internasjonal lisens. Se Spesialreglement for hver enkelt gren. 

Classic lisens

Lisensen er for de som har gamle motorsykler og gjelder for trening eller konkurranse. Det er ikke tillatt å trene eller konkurrere med annet enn classic motorsykler i egne treninger eller konkurranser. Lisensen kan benyttes i classic trening og konkurranser i norden. 

Opplæringslisens

Her kan du lese om de forskjellige opplæringslisensene og hva de er. 

Engangs konkurranselisens

Det er også mulig å kjøpe engangs konkurranselisens.

Internasjonale mesterskap

De internasjonale forbundene har ulik fremgang og krav til kjøring i internasjonale mesterskap. I tillegg til Internasjonal lisens utstedt av Norges Motorsportforbund kan det være krav til ekstra lisenser.

Oppgradering av lisens

Send oss en epost med hvilken lisenstype du ønsker og din SAS-ID.

Søke om tilleggsgren

Krever praksis med greninstruktør.

Gjenopptagelse av utøverlisens

Har du vært innaktiv som motorsport utøver i over 5 år må du søke om gjenopptagelse.

Spesiallisens

Det er opprettet en egen spesiallisens for funksjonshemmede som kjører under et eget opplegg.

Utsendelse av lisenskort

NMF utsteder lisenskort i plast til følgende lisenstyper: 
- Årslisens; trening-, nasjonal- og internasjonal lisens og Utøver barnelisenser (ikke FIM EM/VM konkurranselisenser).
Mens man venter på lisenskortet kan man se en kopi av lisensen under "min profil" i SAS. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury A/B og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no

 

Dokumenter

Kontakt

Lea Dächert

Kontormedarbeider
32883290