Norges Motorsportforbund
English

Endagslisens

Vi har to typer endagslisens; endags konkurranselisens og endags FUN lisens.

Endags konkurranselisens

Det er også mulig å kjøpe engangslisens i MITA i forbindelse med påmelding til en konkurranse. 

Kjøp av denne forutsetter imidlertid at man har grunnlisens, eller tidligere er registrert som lisensinnehaver i løpet av de siste fem år, eller at man har sendt inn dokumentasjon tilsvarende det som gir rett til å kjøpe ordinær lisens. Denne lisensen har to priser avhengig av om man har en helårs grunnlisens, eller om man løser ut engangs grunnlisens sammen med engangs konkurranselisens. I og med at alle engangs lisenser knyttes opp mot et arrangement, forutsettes det derfor at aktiviteten (for eksempel et lukket løp/klubbmesterskap, hvor grunnlisens kan brukes) er registrert som et arrangement i MITA. 

Endags konkurranselisens priser:

     
Endags konkurranselisens (forutsetter helårs treningslisens) kr 360,-  
Endags konkurranselisens kr 820,-  

Hvordan kjøpe endagskonkurranselisens i MITA?

For å kjøpe en endags konkurranselisens ( Kr 820,-)  må du først velge "ny lisens" i MITA, og velge "en spesiell konkurranse". Søk etter aktuell konkurranse. Velg, kjøp og betal i handlekurven.

For å kjøpe en endags konkurranselisens (Kr 360,-) der du allerede har helårs treningslisens må du velge "ny lisens" i MITA, og velge "en spesiell konkurranse". Søk etter aktuell konkurranse. Velg, kjøp og betal i handlekurven.

Logg inn her https://mita.nmfsport.no/

Endags FUNlisens

For å møte klubbers behov for rekruttering og testing av nye arrangementsformer er det opprettet en SMS lisens til alternative arrangementer, som ikke faller innenfor hverken kategori trening eller fullverdig konkurranse. Lisensen krever at man har et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb og inneholder en enkel ulykkesforsikring. Lisensen er gyldig samme dag som den blir løst og koster 460 kr. Lisensen kan nyttes et ubegrenset antall ganger, men gir ingen preferanse eller kompetanse i forhold til å løse ordinær lisens. Løsningen er i test-modus, det er derfor også krav til at klubber som ønsker å bruke denne lisensen tar kontakt med NMF administrasjonen og avtaler bruk av denne lisensen.

Les mer om FUNlisensen i dokumentet som ligger til høyre på siden. 

Dokumenter

Aktuelt