Norges Motorsportforbund
English

Opplæringslisenser

Hvis du ønsker å prøve ut idretten kan det være fint å starte med en opplæringslisens. Vi har 2 typer opplæringslisenser å tilby som er, Endags opplæringslisens på SMS og 3 måneders opplæringslisens som kjøpes via Motorsportens IT og Administrasjonssystemet MITA.

Hvis du skal prøve eller, starte opplæring, i en motorsportgren, må du ha en lisens som inneholder en ulykkesforsikring og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportsklubb har registrert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten. For å få en lisens må du også ha et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb.

Det presiseres at opplæringslisenser er kun er gyldig til ren opplæring med godkjent instruktør og ikke til trening på egenhånd. De som benytter opplæringslisens på et baneområde hvor det også foregår ordinær treningsvirksomhet skal merkes tydelig med en refleksvest eller lignende.

Endags opplæringslisens på SMS

En engangs opplæringslisens er en enkel variant av dette lisenskravet. Løsningen er i samarbeid med en ekstern leverandør og  foreløpig i «test-modus». Vi ber om at tilbakemeldinger på løsningen blir rapportert til nmf@nmfsport.no med emne: TEST SMS-lisens. Lisensen er som standardløsning gyldig samme dag som den er løst. Hvis det er spesielle kurs- eller  rekrutteringsarrangement som skal vare flere dager, er det mulig å ta kontakt med NMF for å få konfigurert eget kodeord og pris for dette.

Veiledning

  1. Du sender SMS med kodeord NMFBARN (5-12år) eller NMFVOKSEN (fra 13år) til 2380

Løsningen gjør nå oppslag på brukerinfo for mobilnummer man har sendt bestilling fra og svarer følgende:

“Du ønsker å kjøpe NMF opplæringslisens for barn (voksen) til kr.60,- (120,-). Vi har registrert følgende bruker: Ola Normann, Haukeveien 12a, 0342 Oslo. Vennligst svar JA for å bekrefte eller svar JA etterfulgt av navn adresse og fødselsdato for den lisensen skal gjelde for. Mvh Norges Motorsportforbund”

OBS: Dette kan ta noen få minutter.

  1. Svar enten [JA 11.05.1973] eller [Ja Petter Normann Gateveien 4, 0287 Oslo 21.03.2007]

Etter at lisenstageren har svart får man følgende kvittering:

“Kvittering for kjøp av NMF opplæringslisens for barn (voksen). Lisensen er først gyldig når ansvarlig for aktiviteten i NMF medlemsklubb har bekreftet at medlemskapsmessige krav i klubben er ivaretatt, slik at lisenstageren sorterer under idrettens jurisdiksjon. Mvh Norges Motorsportforbund”

Det er denne meldingen som er beviset for at lisenstageren har gjennomført kjøp av en lisens.

 Unntak

Det kan være at brukeren har et abonnement som ikke tillater belastning med SMS-kjøp eller at man av andre grunner ikke ønsker å belaste telefonregningen. Klubben kan da yte en service ved at man låner bort en telefon og tar betalingen kontant.

3 månders opplæringslisens

Lisensen gis bare 3 måneders gyldighet fra kjøpsdato. Dette anses som tilstrekkelig for at en utøver skal ha lært nok og skaffet nødvendig dokumentasjon for å søke om utøverlisens. Merk at man får fratrukket kostnaden for opplæringslisensen når man tar ut en årslisens i samme gren i samme kalenderår. Har du kjøpt opplæringslisens tidligere har du ikke mulighet til å kjøpe ny opplæringslisens. Lisenstageren må ta utskrift eller vise elektronisk versjon fra MITA, det utstedes ikke lisenskort.

I lisensmatrisen er følgende formulering brukt: «Kun opplæring med instruktør. Absolutt ingen form for egentrening eller konkurranse. Kun gyldig i Norge. Brukere av denne lisensen skal tydelig merkes («gul vest») for å skille dem fra utøvere med «vanlig» lisens.»

For å løse en opplæringslisens må man være medlem av en klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund, samt opprette profil i MinIdrett. Profilen i MinIdrett må være tilknyttet klubben, og også hvilken motorsportaktivitet i klubben man skal kjøre. 

Dokumenter

Aktuelt