Norges Motorsportforbund
English

Utøverlisens 5-12 år

Barn frem til det året de fyller 13 år, går under Barneidrettsforskriften det tilbys en egen barnelisens. Slik søker dere barnelisens trinn for trinn

1. Fordeldre og barn må opprette egne profil på www.MinIdrett.no og søke om medlemskap i en motorsportklubb tilsluttet NMF.

2. Gjennomfør og bestå Lisenskurs teori Norges Motorsportforbund. Kurset må gjennomføres av minst en foresatt og kopi av kursbeviset må vedlegges.

3. Gjennomfør praksisopplæring i klubb med en godkjent greninstruktør. Fyll ut søknad om utøverlisens. Greninstruktør signerer søknaden når utøver har tilfredsstillende ferdigheter.

4. Fyll ut egenattest

5. Søknad om utøverlisens, kursbevis og egenattest sendes inn til nmf@nmfsport.no

Saksbehandlingstiden for utøverlisenser og kjøretøybevis, er opp til 14 dager. Du mottar epost når søknaden din er innvilget og lisensen klar for kjøp i Motorsportens IT - og Administrasjonssytemet MITA.

For å logge inn i MITA må profil i MinIdrett og medlemskap i en motorsportklubb være i orden. Mens man venter på lisenskoretet kan man skrive ut/laste ned lisensen under "lisenser" i MITA.

Ta vare på brukernavn og passord fra MinIdrett, denne vil du få bruk for så lenge barnet er aktiv i Motorsporten. Fra det året barnet fyller 13 år må man sende inn legeattest og barnet selv må gjennomføre Lisenskurs teori Norges Motorsportforbund.

Her kan du lese om hvordan du kjøper lisens inne i MITA

Lisenspriser Barn 5-12 år

Engangslisens SMS kr 55,-  
Opplæringslisens 3 mnd kr 195,-  
Barnelisens helår kr 400,-  
Barnelisens Radiostyrt kr 0,-

Barneidrettsforsikring 

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så frem disse ikke er fraveket i betsemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 

Maksimal forsikringsdekning

I samarbeid med IF gir NMF alle med barnelisens en mulighet til å kjøpe en utvidet forsikringsdekning lik den som gjelder for alle med internasjonal lisens.

 

Aktuelt