Norges Motorsportforbund
English

Utøverlisens over 13 år

Slik søker du utøverlisens fra 13 år trinn for trinn.

1. Opprett bruker på www.MinIdrett.no og søk om medlemskap i en motorsportklubb tilsluttet NMF.

2. Gjennomfør og bestå lisenskurs teori, trykk her for å komme til E-kurset. 

3. Gjennomfør praksisopplæring i klubb med en godkjent greninstruktør. Fyll ut søknad om utøverlisens. Greninstruktør signerer søknaden når utøver har tilfredsstillende ferdigheter.

4. Skriv ut NMF`s legeattest som medbringes til lege og fyll ut egenattest.

5. Søknad om utøverlisens, kursbevis, legeattest og egenattest sendes inn til nmf@nmfsport.no     Merk e-post "Søknad om utøverlisens".

Saksbehandlingstiden for utøverlisenser og kjøretøybevis, er opp til 14 dager. Du mottar e-post når søknaden din er innvilget og lisensen klar for kjøp i Motorsportens IT og Administrasjonssytemet MITA.

For å logge inn i MITA må profil i MinIdrett og medlemskap i en motorsportklubb være i orden. Mens man venter på lisenskoretet kan man skrive ut/laste ned lisensen under "lisenser" i MITA.

Ta vare på brukernavn og passord fra MinIdrett, denne vil du få bruk for så lenge du er aktiv i Motorsporten.

Her kan du lese om hvordan du kjøper lisens inne i MITA 

Lisenspriser/Lisensmatrise

Nasjonal Ungdomslisens 13-19 år kr 1 560,-  
Treningsliens Voksne kr 1 560,-  
Nasjonal Utøverlisens Voksne kr 2 700,-  
Internasjonallisens kr 3 730,-  

 

Classic                                         kr 1 560,-  
Radiostyrt Fun kr   205,-  
Radiostryt Nasjonal kr   530,-  
Radiostyrt EFRA kr 1 200,-  

Nasjonal Ungdomslisens
Løses for utøvere mellom 13 og 19 år. For de som fyller 13 år og har hatt ordinær barnelisens året før, må gjennomføre e-læringskurset, sende inn ny egenattest og legeattest. Legeattest med veiledning tas med til fastlegen og fylles ut med dato, signatur og stempel fra lege på selve legeattesten. For nye søkere av utøverlisens i alderen 13-19 år må søknad om utøverlisens legges ved. Greninstruktør godkjenner grenpraksis ved å skrive under på selve søknaden.

Nasjonal lisens fra 20 år
Gjelder fra det året man fyller 20 år. Denne lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. Her kreves, søknad om utøverlisens, egneattest, legeattest og kursbevis på gjennomført teorikurs.

Treningslisens
Gjelder fra det året man fyller 20 år. Kan kun benyttes i trening i Norden. Kan, i Norge, benyttes i noen klasser i begrensede klubbløp. Begrenset klubbløp arrangeres evt. av din klubb, kun for klubbens medlemmer.

Internasjonal lisens
Denne lisensen gjelder for utøvere over 13 år som skal trene og/ eller konkurrere både i og utenfor Norden. Lisensen kan anbefales for alle utøvere over 13 år da lisensen har maksimal forsikringsdekning fra IF skadeforsikring. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i hele verden, som er organisert av en klubb tilsluttet det internasjonale Båtsport (UIM) og Motorsykkelforbundet (FIM).

Classic lisens
Lisensen er for de som har gamle motorsykler og gjelder for trening eller konkurranse. Det er ikke tillatt å trene eller konkurrere med annet enn classic motorsykler i egne treninger eller konkurranser. Lisensen kan benyttes i classic trening og konkurranser i norden. 

Hva slags forsikring ønsker du?

Du kan velge mellom flere ulike lisenstyper med ulikt dekningsomfang. Du vurderer selv hva du har behov for og hvor omfattende forsikringdekning du ønsker.

 

Aktuelt