Norges Motorsportforbund
English

Motorsportkonferanse

Motorsportkonferansen avholdes hvert år, som regel andre helgen i November måned. Under Motorsportkonferansen inneholder programmet faste punkter som plenumsmøte for alle delegater, egne grenmøter samt klubbledermøter og regionsledermøter. Lørdag kveld arrangeres Motorsportgalla.

Annenhvert år arrangeres det seksjonsårsmøter under Motorsportkonferansen. Disse årsmøtene, og hva som bestemmes der kan du lese mer om på egne sider.

Fra NMFs lov:

  • 28 (Motorsportkonferansen)

(1) Motorsportkonferanse avholdes innen utgangen av november hvert år. Forbundsstyret fastsetter hvilke oppgaver motorsportkonferansen skal ha. Beslutninger tatt på motorsportkonferansen har status som rådgivende for forbundsstyre, seksjoner og grener. Forbundsstyret kan dele motorsportkonferansen opp i separate seksjonsvise særidrettskonferanser som også kan holdes på ulike tidspunkt. Grenmøtene kan finne kandidater til arbeidsgrupper i grenene og foreslå disse overfor seksjonsstyret som medlemmer i arbeidsgrupper i grenene.

(2) Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportkonferansen, men forbundsstyret kan sette begrensninger for deltakelse. Alle deltakere har tale- og forslagsrett i henhold til godkjent forretningsorden. Ved rådgivende avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Regionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene.

(3) Forbundsstyret kan gi motorsportkonferansen i oppgave å velge medlemmer av arbeidsgrupper og eventuelle andre utvalg. Ved valg/avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Fullmakter godkjennes ikke.

Aktuelt