Kontakt oss

Nedre Storgate 42
3015 Drammen

Telefontid: Mandag - Fredag 08.00-15.00
Sommertid fra 15.05-15.09: Kontoret er åpent fra 0800-1500

Sentralbord: 32 88 32 90

Alle henvendelser til NMF bes rettet til nmf@nmfsport.no der vårt postmottak vil sørge for at riktig person mottar mailen.

NMF nmf@nmfsport.no 32883290
Motorsportakademiet ma@nmfsport.no  
Pressekontakt media@nmfsport.no 91809959 
Generalsekretær - beredskap gs@nmfsport.no 97143225

 

Ansatte  
Roy N. Wetterstad Generalsekretær
Geir Lilletvedt Forbundsadvokat
Mette Moen Knutsen Økonomisjef
Are Antonsen Kompetanse- og utviklingssjef
Tommy Rovelstad Sportssjef
Kjell Amundsen Kommunikasjonssjef
  Markeds- og kommunikasjonsmedarbeider
Joakim Halvorsen IT-Assistent
Kjetil Korbu Nilsen Integreringskonsulent
Pål Magnussen Senior Grenkoordinator
Sabrina Gaard Grenkoordinator
Elin Olsen Grenkoordinator
Marthe Moen Hagen Sportskoordinator
Suzan Libano Administrasjonssekretær
Hanne Lindberg Administrasjonssekretær
Regionale kompetanserådgivere
Conrad Rye Holmboe Regional rådgiver
Tor Linnerud Regional rådgiver

I tillegg kommer kontraktsfestede trenere i MotorsportAkademiet.

Forbundsstyret og seksjonsstyrene

Her finner du kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund. Forbundsstyret er vårt øverste organ, og hver seksjon har sitt eget styre.

Utvalg

Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på Forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av Forbundsstyret.