Norges Motorsportforbund
English

Fagutvalg for Barneidrett

Formål og myndighet:

Fagutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret og skal bistå for å realisere
forbundets strategi definert i idrettspolitiske dokument (IPD). Utvalget skal utdype og
konkretisere idrettspolitiske tema innen barneidrett i egen strategisk handlingsplan
som godkjennes av forbundsstyret. Barneidrettsutvalget er et fagutvalg. Utvalget
rapporter til forbundsstyret. Eventuell delegert myndighet må skje særskilt.


Oppgaver:

Barneidrettsutvalget skal videre arbeide for å fremme barns deltakelse i
motorsporten

Utvalget skal også ha en rolle i forhold til å motivere og stimulere klubber,
seksjoner og grener til å drive barneaktiviteter i tråd med prinsipper om lek og
moro framfor alvorlig konkurranse

Gi råd for utvikling av reglementer knyttet til barneidretten, også innenfor
tekniske bestemmelser om kjøretøy og utstyr.

Påse at motorsportsaktiviteter drives innenfor ”Idrettens barnerettigheter” i NIF.

Utvalget skal også arbeide for at ”Idrettens barnerettigheter” i NIF, utvikles i tråd
med utviklingen av våre idretter

I de tilfeller utvalget selv ikke har kompetanse om en eller flere grener, må
utvalget selv hente slik kompetanse ved å få utnevnt en kontakt i grenen.

Det forventes et utstrakt samarbeid med øvrige fagutvalg

Leder i Barneidrettsutvalget skal være mentor for ungdomsutvalget.

Utvalgets medlemmer      
Leder Kristin Liell  kristell@online.no 48607759
Medlem Helge Stangebye-Nielsen helgesn@live.no 90687126
Medlem Jørn Ivar Liseth joern@fanablikk.no 93465565
Medlem Toril Johansen toril-jo@hotmail.com   
Medlem Kristin Liell kristell@online.no  
Forbundstyre medlem Hans-Petter Engstrøm    

Aktuelt