Utvalg

Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på Forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av Forbundsstyret.

Tingvalgte utvalg:

Kontrollutvalget      
Leder Lene Fevang lenefevang@icloud.com 934 29 539
Medlem Heike Erdemann to-lur@online.no 974 19 227
Medlem Erik Coldevin eacolde@online.no 915 47 296
Vara Tore Lassesen tlomega@gmail.com 959 48 794
Vara Lars-Tore Thomassen lars-tt@hotmail.com 920 39 318
Lovutvalget      
Leder Trygve Johnsrud trygvejohnsrud@hotmail.com 924 28 159
Medlem Kjersti Gudheim Pedersen roy-p2@online.no 906 10 556
Medlem Gro Colseth gro@colseth.com 906 63 499
Vara Helge Lilleeidet helge.lilleeidet@svorka.net 957 00 978
Vara Henrik Coldevin henrik-angell@hotmail.com 986 14 747
Appellutvalget      
Leder Mary-Ann Westbye mary-ann@nvk.as 900 87 072
Vara Elin Vandevjen elin.vandevjen@gmail.com 901 16 604
Medlem Båt Roger Einhaug roger@ngpoffshore.com 970 85 673
Medlem MC Svein Nilsen    
Medlem RSM Lars Tommy Berntsen lars.tommy@bmrk.net 958 76 604
Medlem SS Ragna Anita Hansen ragnaanita.hansen@gmail.com 986 92 034 

 

Sanksjonsutvalget      
Leder Harald Halvorsen    
Medlem Båt Nina Dorthea Terjesen winracemedia@gmail.com 976 23 006
Medlem MC Sverre Grytnes sg@eiko.no 901 53 070
Medlem RSM Asim Akram asimakram2403@gmail.com 454 61 376
Medlem SS Ann Lund ann.lund@nmknordreisa.no 932 38 341
Vara Erlend Mjøen Berg e-m-berg@hotmail.com 974 18 670
Vara Wenche Løvlie wenlovlie@gmail.com 918 56 632
Valgkomitéen      
Leder Marianne Lundevold marianne.lundevold@gmail.com 452 35 989
Medlem MC Inger Marie Pauli Inmari-p@online.no 464 19 660
Medlem BS Svein Elgvin svein@elgvin.org 481 14 555
Medlem SS Olav Hovet olahovet@online.no 909 55 050
Medlem RSM      
Valgkomité MC      
Leder Bodil Larsen bodla@online.no 400 67 273
Medlem Inger Marie Pauli Inmari-p@online.no 464 19 660
Medlem Terje Granheim terje@solormcklubb.no 950 25 540
Valgkomité BS      
Leder Stine Engelstad stine_engelstad@hotmail.com 93678155
Medlem Jo Andre Hasle    
Medlem Per Christian Skoglund per.christian@pcsdata.no 90885087
Valgkomité SS      
Leder Lin Hagen Sjøgren lin-aina@hotmail.com 916 44 778
Medlem Per Espen Kjellmann per.espen.kjellmann@gmail.com 909 38 216
Medlem Stig Hagadokken stig.hagadokken@pon-cat.com 950 25 540
Valgkomité RSM      
Leder Asim Akram asimakram2403@gmail.com 454 61 376
Medlem Terje Teigen terjeteigen81@gmail.com 995 91 462
Medlem Karl Fossheim ofosshei@online.no 922 24 448

Fagutvalg:

Utvalg

Leder

Fagside

Medisinsk utvalg  Dag Egil Nilssen Klikk her 
Utvalg for anlegg, miljø og teknologi  Knut Iver Skøien Klikk her
Utvalg for utdanning, klubbutvikling og integrering Bjørg-Solveig Lindanger Klikk Her 
Ungdomsutvalg Elise Holtan  Klikk Her
Barneidrettsutvalg Kristin Liell Klikk her 
Digitaliseringsutvalg   Klikk her
Arrangementsutvalg   Klikk her
Åpenhetsutvalget   Klikk her