Norges Motorsportforbund
English

Utvalg

Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på Forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av Forbundsstyret.

Tingvalgte utvalg:

Kontrollutvalget      
Leder Lene Fevang lenefevang@icloud.com 934 29 539
Medlem Heike Erdemann to-lur@online.no 974 19 227
Medlem Erik Coldevin eacolde@online.no 915 47 296
Vara Tore Lassesen tlomega@gmail.com 959 48 794
       
Lovutvalget      
Leder Trygve Johnsrud trygvejohnsrud@hotmail.com 924 28 159
Medlem Kjersti Gudheim Pedersen roy-p2@online.no 906 10 556
Medlem Gro Colseth gro@colseth.com 906 63 499
Vara Helge Lilleeidet helge.lilleeidet@svorka.net 957 00 978
Vara Henrik Coldevin henrik-angell@hotmail.com 986 14 747
Appellutvalget      
Leder Mary-Ann Westbye mary-ann@nvk.as 900 87 072
Vara Elin Vandevjen elin.vandevjen@gmail.com 901 16 604
Medlem Båt Roger Einhaug roger@ngpoffshore.com 970 85 673
Medlem MC Svein Nilsen    
Medlem RSM Lars Tommy Berntsen lars.tommy@bmrk.net 958 76 604
Medlem SS Ragna Anita Hansen ragnaanita.hansen@gmail.com 986 92 034 

 

Sanksjonsutvalget      
Leder Harald Halvorsen    
       
Medlem MC Sverre Grytnes sg@eiko.no 901 53 070
Medlem RSM Asim Akram asimakram2403@gmail.com 454 61 376
Medlem SS Ann Lund ann.lund@nmknordreisa.no 932 38 341
Vara Erlend Mjøen Berg e-m-berg@hotmail.com 974 18 670
Vara Wenche Løvlie wenlovlie@gmail.com 918 56 632
Valgkomitéen      
Leder Marianne Lundevold marianne.lundevold@gmail.com 452 35 989
       
Medlem BS Svein Elgvin svein@elgvin.org 481 14 555
Medlem SS Olav Hovet olahovet@online.no 909 55 050
Medlem RSM      
Valgkomité MC      
       
Medlem Jan Arne Larsen  jan.arne@mekkbil.no  915 37 581
Medlem Tanya Moi tanyathe87@gmail.com 979 68 881
       
Valgkomité BS      
Leder Stine Engelstad stine_engelstad@hotmail.com 936 78 155
Medlem Jo Andre Hasle  johasle@gmail.com  926 52 906
Medlem Per Christian Skoglund per.christian@pcsdata.no 908 85 087
Valgkomité SS      
Leder Olav Hovet olahovet@online.no 909 55 050
Medlem May Helen Amundsen mhba@hotmail.com 971 18 679
Medlem Stig Hagadokken stig.hagadokken@pon-cat.com 908 69 911
Valgkomité RSM      
Leder Robin Houmb robin.houmb@gmail.com 924 54 641
Medlem Jonas Ramsrud jonas.ramsrud@gmail.com 924 53 745
Medlem Asbjørn Valsø asbjorn@valso.net 474 44 829

Fagutvalg:

Utvalg

Leder

Fagside

Medisinsk utvalg  Dag Egil Nilssen Klikk her 
Utvalg for anlegg, miljø og teknologi  Knut Iver Skøien Klikk her
Utvalg for utdanning, klubbutvikling og integrering Bjørg-Solveig Lindanger Klikk Her 
Ungdomsutvalg Elise Holtan  Klikk Her
Barneidrettsutvalg Kristin Liell Klikk her 
Digitaliseringsutvalg   Klikk her
Arrangementsutvalg   Klikk her
Åpenhetsutvalget   Klikk her

Aktuelt