Norges Motorsportforbund
English

Q&A - Ekstraordinært ting

Det er mange som har spørsmål vedrørende kommende ekstraordinære ting den 5. mai. Vi har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene som du finner her.

Klubben har gjennomført idrettsregistreringen etter at delegatberegningen ble gjort, kan dette oppdateres?

Ja, send epost til NMF og informer om dette.

Klubben skal delta, men ønsker ikke lunsj. Er dette mulig?

Ja, send en epost nmf@nmfsport.no, så registerer vi påmeldingen din.

Hva som sendes inn for at delegater skal bekreftes?

Årsmøtevedtak på hvem som skal representere, eller vedtak om at styret i klubb for fullmakt til å utpeke på et senere tidspunkt. I sistnevnte tilfelle skal også styrevedtak vedlegges.

Er det for sent å melde seg på til møter etter 28. april?

Nei, inntil møtestart kan man melde seg på – det er kun overnatting og bevertning som ikke kan garanteres. Etter frist, må klubber sende epost til nmf@nmfsport.no for påmelding eller møte opp direkte til innsjekk.

Kan jeg møte opp til møter selv om jeg ikke er delegat?

Ja, dersom det er ønskelig kan man delta som observatør. Det vil si at man sitter adskilt fra delegatene og observerer – man har ikke tale- og stemmerett.

Hvor finner jeg saksdokumenter?

Disse finner du HER.

Hvor skal møtene avholdes?

Comfort Hotel Runway, The Qube. På Gardermoen