Lov og bestemmelser

 • Regelverk
  • Lover
  • Forskrifter
  • Reglementer
  • Bestemmelser
  • Sanksjonssaker
  • Domssaker

Utvalg

Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på Forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av Forbundsstyret.