Internasjonale lisenser

For visse internasjonale mesterskap innen grenene kreves en egen lisens fra det internasjonale forbundet i tillegg til den Internasjonale utøverlisensen i NMF

FIM-lisens

For å kunne kjøpe FIM/FIM-E lisens, send epost til nmf@nmfsport.no og merk e-posten med «FIM/FIM-E lisens + gren». E-posten må inneholde navn, SAS-ID og hvilket løp du skal kjøre.

Beløp settes enten inn på konto 5134.06.06462 eller vipps 103491. Kopi av kvittering sendes til NMF. MERK: Kvittering må inneholde SAS-iD på gjeldende utøver. Gjelder kjøpet One-Event lisens så kreves også IMN/EMN nummer på det aktuelle løpet!

Når du får tilsendt lisensen vil du også få tilsendt vedlegg som må fylles ut og returneres til NMF så fort som mulig. Dette er helseskjemaer som det har blitt satt krav om at alle som utløser FIM/FIM-E lisens må fylle ut og sende inn. Disse finner du også til høyre på siden her. 

NB: Forutsetning for kjøp av FIM/FIME lisenser er at NMF Internasjonal lisens allerede er kjøpt.

Rutiner for EFRA

For å kunne kjøpe EFRA-lisens må du sende epost til nmf@nmfsport.no. Merk eposten med «EFRA-lisens + år», e-posten må inneholde navn, SAS-ID og hvilke(t) løp du skal kjøre. 

Du vil få beskjed når lisensen ligger klar til betaling i SAS.

Superlisens Båt

Skal du kjøre internasjonale løp i Båt må du ha Superlisens fra UIM. Send e-post til nmf@nmfsport.no og merk eposten "Superlisens + 2018". E-posten må inneholde navn, SAS-ID, hvilken gren og hvilket løp du skal kjøre.