Norges Motorsportforbund
English

NMF Toppidrett

NMFs Toppidrettsatsning er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

NMF Toppidrett

NMF skal først og fremst tilby idrettsfaglig kompetanse og kvalitetssikre prosessene for å fremme helhetlig prestasjonsutvikling på elitenivå i norsk motorsport. NMF skal sammen med gren, utøverne og deres støtteapparat ha en helhetlig fokus på å skape utvikling, prestasjonsarenaer og resultater.
En av våre viktigste samarbeidspartnere i dette arbeidet er Olympiatoppen som har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett.

NMF organiserer og drifter følgende lag og juniorsatsninger;

Team Norway Landslag:
Aquabike
Trial
Enduro
Snowcross
Motocross

Team Norway Junior:
Trial
Enduro
Snowcross
Aquabike
Motocross

NMF Utvikling:                                                                                                                                                  JENTER                                                                                                                                                               
MC
BÅT
SNØSCOOTER
RADIOSTYRT

                                                                                                                       

 

 

Aktuelt