Norges Motorsportforbund
English

Toppidrett

NMFs Toppidrettsprosjekt er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

Motorsportakademiet

Motorsportakademiet (MA) skal først og fremst tilby idrettsfaglig kompetanse og kvalitetssikre prosessene for å fremme helhetlig prestasjonsutvikling på elitenivå i norsk motorsport. MA skal sammen med gren, utøverne og deres støtteapparat ha en helhetlig fokus på å skape utvikling, prestasjonsarenaer og resultater.
En av våre viktigste samarbeidspartnere i dette arbeidet er Olympiatoppen som har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett.

MA organiserer og drifter følgende lag og juniorsatsninger;

Team Norway Landslag:
Båt
Trial
Enduro
Snowcross
Motocross

Team Norway Junior:
Motorsport
Trial
Enduro
Snowcross
Aquabike
Jenter
Motocross

MA Elite:
Eliteutøver
Elite kvinner

Olympiatopp Stipendutøvere:
Ingveig Håkonsen

Stian Schjetlein
Malene Trosten Andersen
Elias Ishoel

NTG.

Aktuelt