Norges Motorsportforbund
English

Team Norway Landslag

Trenings- og forberedelsesarbeid på lik linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt nivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.” (Olympiatoppen)

MotorsportAkademiet ønsker at landslagene skal drive med trenings- og forberedelsesarbeid på lik linje med de beste i verden. Vi har tro på at langsiktig arbeid med høy kvalitet vil gi oss de resultatene vi ønsker over tid for våre beste utøvere.

Landslaget er permanent og konkurranseuavhengig. Utøverne til landslaget tas ut før sesong – for å sikre forutsigbarhet, skape en lagfølelse og etablere en toppidrettskultur. Landslaget er treningsorientert og det stilles toppidrettskrav til utøverne på laget. Alle NMF landslag skal ha en landslagstrener med minimum trener 2 kompetanse eller tilsvarende trener eller toppidrettskompetanse.

Utøverne på landslaget skal oppfylle minimum NMFs felles inntakskriterier for et landslag og ha et toppidrettsorientert fokus. Selv om flere utøvere har idretten som en hovedbeskjeftigelse i deler av året pr i dag, har vi ikke som krav at det skal være en hovedbeskjeftigelse hele året for å kalles Toppidrett. Samtidig vil vi poengtere at en tittel alene ikke kvalifiserer til å bli en Toppidrettsutøver.

Landslaget rapporterer direkte til Motorsportakademiet ved sportssjef.

Hvem kan søke:
- Alle grener

Aldersgruppe:
- Fra det året de fyller 16 år

Hva kreves:
- Leder med minimum trener 2 kompetanse eller tilsvarende toppidrettskompetanse
- Søknad godkjent av MA

Søknadsprosess:
- Langtidsplan
- Handlingsplan
- Terminliste
- Budsjett
- Inntakskriterier
- Se øvrige krav i «Retningslinjer for landslag»

Aktuelt