Team Norway Junior

Unge utøvere skal ha mulighet til å utvikle seg mot en framtidig satsing på toppidrett. Toppidretten skal ha en helhetlig tilnærming til utøverne og legge stor vekt på tverridrettslig samarbeid og ny kunnskap og forskning i det praktiske arbeidet. (Se retningslinjer)

Team Norway Junior er utviklingsorienterte ungdomsteam for grenene i Norges Motorsportforbund. I tillegg finnes Team Norway Jenter, et satsningsprosjekt på tvers av grener. Team Norway Junior gir ungdom et tilbud om deltagelse i team der oppfølging av trenerstab, tilrettelagt trening og kosthold er deler av tilbudet. Fokuset er å utdanne og presentere hva toppidretten krever for å bli best i sin idrett. Det vil i utgangspunktet ikke være den spesifikke idretts tekniske trening som er viktig men den generelle kunnskap om hva som skal til for å evt bli best.

Teamet er for ungdom fra året de fyller 13, som har vist og viser vilje til å satse på en vei mot toppen. Dette er teamet hvor vi skaper og tar vare på morgendagens topputøvere.

NMFs toppidrettsansvarlige er teamtrenernes faglige veiledere. Så langt kapasiteten rekker vil trenere kunne få veiledning både gjennom samtaler og ved direkte handson veiledning under samlinger eller treninger. Utover dette forutsettes det også at trenerne har et utstrakt faglig samarbeid seg imellom og forplikter seg til å «gjøre hverandre gode». Alle trenere/ledere som kontraktsfestes må ha/etablere eget enkeltmannsforetak eller firma.

Hvem kan søke:
- Alle grener

Aldersgruppe:
- Fra det året de fyller 13år

Hva kreves:
- Leder med minimum trener 2 kompetanse eller tilsvarende.
- Ha en toppidrettssatsing (landslag) i grenen
- Søknad godkjent av MA

Søknadsprosess:
- Gå i dialog med sportssjef for å presentere plan på topp og bredde satsing
- Budsjett for en bredde og topp satsing
- Langtidsplan
- Handlingsplan
- Kontrakter utøvere/trenere
- Terminliste
- Årsrapport hvis eksisterende team