Norges Motorsportforbund
English

Team Norway Junior Motocross

Team Norway Junior Motocross 2019 består av denne flotte gjengen og trener Øystein H. Kjørstad.

 Mangler på bilde - Espen Rohde og Adrian Bølviken

 

Andreas Flåta Meyer

Adrian Bølviken

Espen Rohde

Albert Christopher Eikaas

Martine Hughes

Martine Agard-Michelsen

Elias Auclair

Håkon Østerhagen

Petter Rødsdalen Sønsthagen

Mathias Kjørstad

Endre Brøvig-Kristiansen

Kontakt

Øystein Kjørstad

Hovedtrener, Team Norway Junior Motocross
97507333

Aktuelt